Bericht van de oudervereniging

De Oudervereniging blikt terug!

En zo naderen we alweer het einde van het schooljaar. Een schooljaar waarin gelukkig weer van alles georganiseerd mocht worden. Graag kijken we me u terug op het afgelopen jaar en wat we met behulp van uw inzet en bijdrage mogelijk hebben kunnen maken.
Aan het begin van elk schooljaar worden ouders gevraagd een vrijwillige bijdrage te doen, een bijdrage van €42,50. Een deel van deze bijdrage (€24,-) gaat naar de vrijwilligers die in de pauze van de leerkrachten een oogje in het zeil houden op het schoolplein. Elke dag zijn er drie vrijwilligers (aangevuld met een leerkracht als eindverantwoordelijke), 11.45 uur tot 13.15 uur op het schoolplein. Ze zien en horen heel veel leuke gesprekken tussen onze leerlingen.

De resterende €18,50 per kind wordt gebruikt om bepaalde schooldagen net even anders en specialer te maken.
Daarnaast zijn er gelukkig ook sponsoren die het aankleden van activiteiten en organiseren net even wat makkelijker maken. Zo hadden we begin dit schooljaar De Kinderboekenweek in het thema GIGA-GROEN. Peter van Son heeft de school versierd met prachtige planten en bloemen.
Tijdens Sinterklaas werd de school eveneens mooi versierd en sloten we aan bij het thema van het sinterklaasjournaal. Ter voorbereiding zijn we tijdig in conclaaf met de pieten gegaan om er weer een mooie tijd van te maken. De kinderen mogen elk jaar hun schoen zetten. Dit jaar zat er wat lekkers in en werd er daarnaast een kleinigheidje voor elk kind gebracht. De dag zelf was een hele leuke happening. De sint en zijn kornuiten maakten er een waar feest van. Voor alle kinderen was er meer dan genoeg strooigoed, lekkers en drinken. Alle klassen kregen een klassencadeau, alle kinderen uit groep 1 t/m 4 kregen van de sint een cadeau en de groepen 5 t/m 8 hadden prachtige surprises voor elkaar gemaakt.
Ook kerst was dit schooljaar groots te noemen. Natuurlijk werd de school mooi in het thema versierd. Er is volop geknutseld met mooie materialen door de leerlingen voor de kerstmarkt.
Kramen werden gehuurd om alles tentoon te kunnen stellen. Ook voor deze viering waren er gelukkig veel sponsoren die wilden helpen in de vorm van aanbieden van prijzen voor de loterij, spullen leveren voor het maken van kerststukjes en de koffie en thee van “Van Krieken”.
Ook na de markt viel er voor de kinderen nog wat te doen. Zo heeft de hele school lekker kunnen genieten van een kerstontbijt op school. Er was voldoende lekkers en drinken voor iedereen en er zijn mooie knutselwerkjes gemaakt en gebracht naar De Rosegaerde. Dit mooie gebaar werd dankbaar ontvangen door de bewoners.
Tijdens carnaval bouwden de groepen 1 t/m 4 op school een feestje met versierde wagentjes op het schoolplein. Naast hossen in de aula mochten de kinderen wafels versieren (en snoepen) en chips kettingen rijgen. Ook brachten de kinderen de carnavaleske sfeer naar De Rosegaerde.
De groepen 5 t/m 8 liepen mee in de grote optocht en genoten van een prachtig feestje in Het Klavier. Ze wonnen daarbij de benoeming tot meest originele karbouwers. Bij terugkomst op school stond er een lekkere lunch klaar en ging het feestgedruis verder met drinken en lekkers.
Pasen stond natuurlijk in teken van het paasverhaal. Er werd “brood gebroken” en rode ranja gedronken. Ook was er ruimte voor de feestelijke paashaas die voor lagere klassen eieren had verstopt en in de andere klassen chocolade eieren kwam brengen.
Tijdens de koningsspelen was er dit jaar wat meer ondersteuning nodig van de Oudervereniging. Leuk om betrokken te zijn bij het organiseren van een leuke sportieve dag voor niet alleen onze leerlingen, maar ook voor de volledige scholengemeenschap van gemeente Loon op Zand. Op de dag zelf hebben de leerlingen eerst op school samen ontbeten om vervolgens te vertrekken naar de sportvelden. En wat was het daar weer een feest.
De dag voor de schoolfotograaf is met succes afgerond en ook bij de Avond3daagse hebben we ons steentje bij mogen dragen.
Als afsluiter dit schooljaar organiseren we voor de groepen 1 t/m 7 LSD (Laatste School Dag). Een dag waar leuke activiteiten georganiseerd worden en die vooral in het teken staat van samen gezellig afsluiten. Met groep 8 sluiten we anders af. Ze zijn aan het eind van het schooljaar op kamp geweest en nemen op de laatste twee dagen van het schooljaar afscheid van de school.
Wij hopen ook volgend jaar weer veel leuks te mogen organiseren en kunnen daar best wat hulp bij
gebruiken. Dus mocht je zin hebben om wat mee te pakken, zie onze oproep in de nieuwsbrief!!
Namens de oudervereniging