Schoolplan

In het schoolplan wordt voor de komende vier jaren de ontwikkeling van de school geschetst. Deze ontwikkeling is gericht vanuit de missie, visie en kernwaarden van de school en past binnen het strategisch beleid van Stichting Leerrijk, waar onze school onderdeel van is. Naast onze ontwikkeling leest u in het schoolplan:
*op welke manier wij het onderwijs vormgeven
*de hoofdlijnen van het personeelsbeleid
*hoe het onderwijs is georganiseerd
*hoe wij werken aan continue kwaliteitsontwikkeling
*de financiële inzet van middelen
Hoewel het een plan is dat voor vier jaar geldt, is het schoolplan een levend document. De school ontwikkelt zich namelijk. Wanneer dat leidt tot een bijstelling of actualisering van het schoolplan, wachten we daar niet mee, maar stellen we het aan het einde van het schooljaar bij. Zo blijft het schoolplan actueel.

Het schoolplan 2023-2027 is hieronder te downloaden:

Download Schoolplan2023-2027