Leerlingenraad

Op de Vaert vinden we de mening van onze leerlingen erg belangrijk. Daarom werken we met een leerlingenraad. Een leerlingenraad is een groep van leerlingen uit de bovenbouw die zijn gekozen om de belangen van de medeleerlingen te vertegenwoordigen en te bevorderen. Ze komen regelmatig samen om te praten over onderwerpen zoals schoolactiviteiten, verbeteringen aan de schoolomgeving, en andere zaken die invloed hebben op de leerlingen. Het doel van de leerlingenraad is om de stem van de leerlingen te laten horen en hen de kans te geven mee te beslissen over bepaalde aspecten van het schoolleven.