Aanmelden

Op De Vaert hebben ouders van een mogelijke nieuwe leerling eerst een gesprek met de directie en krijgen ze een rondleiding. De aanmelding kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt. De school heeft na ontvangst van de aanmelding 6 weken de tijd om te onderzoeken of uw kind geplaatst kan worden.

Ouders dienen op het aanmeldformulier o.a. in te vullen of er eventuele medische problemen of ontwikkelingsachterstanden zijn bij hun kind. Ook dienen de ouders aan te geven of zij verwachten dat hun kind wellicht extra begeleiding i.v.m. eventueel aanwezige leerproblemen, motorische problemen, gedragsproblemen of andersoortige problemen nodig zal hebben. Dit formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend aan de school geretourneerd te worden.

Na 6 weken ontvangt u het inschrijfformulier om in te vullen. U levert het inschrijfformulier ingevuld en getekend in op school waarmee de inschrijving wordt definitief gemaakt. De plaatsing wordt pas definitief wanneer u het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en geretourneerd.

Mocht er een reden zijn dat de school geen passende plek is voor uw kind, dan wordt er contact met u opgenomen. De school heeft zorgplicht en gaat dan samen met u kijken welke passende plek wel voldoet.

Via het tabblad contact kunt u direct contact opnemen.