Team

Wie werken er bij de Vaert?

Management team
Rob Rijken directeur
Nathalie van Eeten intern begeleider
Groepsleerkrachten
Juffrouw Manja
Juffrouw Jikke
Juffrouw Myriam
Juffrouw Annemiek
Juffrouw Gerlanda
Juffrouw Cindy
Juffrouw Cathy
Juffrouw Lieke
Juffrouw Karin
Meneer Marco
Juffrouw Josephine
Juffrouw Margret
Juffrouw Lisette
Juffrouw Jenna
Meneer Erik
Juffrouw Evelyne
Juffrouw Marianne
Juffrouw Anouk
Juffrouw Marijke
Juffrouw Doret
Onderwijs ondersteunend personeel
Juffrouw Ineke leraarondersteuner
Juffrouw Simone leraarondersteuner
Juffrouw Susanne administratief medewerkster
Meneer Theo conciërge