Bericht van de MR

Bericht van de MR: vergadering 29 juni

Tijdens de laatste vergadering van dit schooljaar hebben we de conceptversies van het schoolplan (meerjarenplan voor de periode 2023-2027) en de schoolgids behandeld. De MR moet instemmen met deze documenten en dat hebben wij, na een aantal verbeterpunten met de directie te hebben besproken, gedaan.
Een ander belangrijk onderwerp deze vergadering was de evaluatie van de MR Info Avond die we in mei gehouden hebben. De avond was een groot succes. De aanwezige ouders vonden de presentaties interessant en ook echt een verdieping op wat je tijdens reguliere ouderavonden hoort.
Ouders moesten die avond kiezen voor twee van de vier presentaties die gegeven werden en dat was soms nog een moeilijke keus! Om ouders de kans te geven ook de andere presentaties bij te wonen én natuurlijk om na alle enthousiaste reacties nog meer ouders te kunnen bereiken, zijn wij van plan om de avond aan het begin van komend schooljaar herhalen. De datum die wij hiervoor in gedachten hebben is woensdagavond 1 november.

De MR gaat komend schooljaar in dezelfde samenstelling verder: juf Annemiek, meneer Marco, juf Evelyne en ouders Maaike de Wit, Maaike Stokkermans-Netten en Sandra van der Meer.
Wij wensen jullie allemaal een fijne zomervakantie!