Onze school

Op ”De Vaert” zijn in principe alle kinderen welkom. Daarmee bedoelen we dat kinderen van elk geloof een plaatsje op onze school kunnen krijgen. We gaan ervan uit dat de ouders de grondslag van de school respecteren en dat alle kinderen levensbeschouwelijk lessen volgen. Met Kerst en Pasen doen de kinderen mee met de vieringen op school. We geven de kinderen een bewuste en doordachte levensbeschouwelijke vorming, waardoor ze wegwijs worden gemaakt in de levensvragen van alledag. Aandacht voor waarden en normen is van groot belang op De Vaert. De kinderen leren daarnaast omgaan met andersdenkenden en andere samenlevingsvormen.