Passend onderwijs

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs.
Dat bieden we op De Vaert door de onderwijsbehoeften van uw kind vast te stellen en hierop af te stemmen!

Passend onderwijs start vanaf het moment dat u uw kind op onze school aanmeldt. Nadat de school de
schriftelijke aanmelding ontvangen heeft, onderzoeken wij of onze school de meest passende
onderwijsplek is voor uw kind. Dat doen wij door met u te praten over de kwaliteiten en de behoeften
van uw kind. Ook vragen wij met uw toestemming informatie op bij de kinderopvang of bij de huidige
school waar uw kind op zit. Soms blijkt dat de school niet aan de onderwijsbehoeften van een kind kan
voldoen. In dit geval gaan we met u het gesprek aan en onderzoeken we samen welke school beter past
bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Daarbij kijken we niet alleen naar speciale (basis)scholen, maar
ook naar de mogelijkheden van andere basisscholen.

Vanaf het moment dat uw kind op school zit, zijn wij ervoor verantwoordelijk om het onderwijs zoveel
als mogelijk aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Onze school heeft een stevige
basisondersteuning. Kinderen met dyslexie, dyscalculie en een kleine leervertraging of -leerversnelling
krijgen op onze school passend onderwijs.

Extra ondersteuning
Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan de school in de basisondersteuning biedt.
Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra
begeleiding nodig is vanwege een beperking of een gedragsprobleem. De leerkracht en de intern
begeleider bespreekt samen met u en eventueel externe specialisten welke extra ondersteuning
ingezet kan worden.

Alle speciale en reguliere basisscholen uit de gemeenten Waalwijk, Loon op Zand, Heusden en Altena
horen bij het samenwerkingsverband ‘Primair Onderwijs Langstraat Heusden Altena’ (afgekort tot PO
LHA). Samen verzorgen de scholen binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs voor alle
kinderen die in deze gemeenten wonen. Informatie over het samenwerkingsverband vindt u op
www.samenwerkingsverbandlha.nl.

 

Download filmpje passend onderwijs