Ouderbetrokkenheid

Op De Vaert geloven we dat onderwijs een gezamenlijke inspanning is tussen school, kinderen én ouders. We hechten enorm veel waarde aan ouderbetrokkenheid omdat het een cruciale rol speelt in het succes en de ontwikkeling van onze leerlingen. Ouderbetrokkenheid gaat verder dan alleen de ouderavonden en rapportgesprekken. Als ouders en leerkrachten samenwerken, kunnen we een consistente ondersteuning bieden aan de kinderen, waardoor ze zich veilig en gesteund voelen, wat essentieel is voor hun welzijn en prestaties.