Nieuwsbrief 15 november 2023

Sinterklaas
Het is u vast niet ontgaan dat Sinterklaas weer is aangekomen in ons land! Achter de schermen werkt onze toegewijde werkgroep hard aan de voorbereidingen om de Sinterklaasviering onvergetelijk te
maken voor onze leerlingen.
Het belooft weer een periode te worden vol gezelligheid en verrassingen. We hopen natuurlijk dat Sinterklaas, vergezeld door zijn vrolijke Pieten, ook dit jaar weer onze school zal bezoeken. De werkgroep heeft allerlei leuke activiteiten en festiviteiten in petto om de kinderen een mooie tijd te bezorgen. De werkgroep zal u de komende periode van meer informatie voorzien. We gaan er samen een fijne viering van maken!

Evaluatie pleinwacht
Graag brengen wij u op de hoogte van een recente evaluatie die heeft plaatsgevonden met betrekking tot de pleinwacht op school. Het welzijn en de veiligheid van onze leerlingen staan altijd centraal, en daarom vinden we het belangrijk om regelmatig te reflecteren op de processen die hieraan bijdragen.
Tijdens de evaluatie zijn de regels en aandachtspunten met betrekking tot de pleinwacht uitvoerig besproken. De bijeenkomst bood de vrijwilligers de gelegenheid om ervaringen te delen, feedback te geven en eventuele verbeteringen te noemen. Samen hebben we gewerkt aan het versterken van de afspraken en procedures. Belangrijk om te vermelden is dat de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen tijdens de evaluatie, zijn teruggebracht naar het team. Op deze manier kunnen we gericht werken aan verdere verbeteringen en een nog betere afstemming van de pleinwacht op de behoeften van onze leerlingen.
We vinden het zeer belangrijk dat de pleinwacht goed is afgestemd, zodat onze kinderen veilig en met plezier kunnen spelen. Als u het leuk vindt om daar ook aan bij te dragen, dan kunt u zich nog steeds opgeven als vrijwilliger. Voor meer informatie kunt u terecht bij onze administratieve ondersteuner Susanne Harreman: susanneharreman@leerrijk.nl.

Data-analysegesprekken
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de data-analysegesprekken die we de afgelopen periode op school hebben gevoerd. Dit zijn gesprekken waarbij leerkrachten samen met de schoolleiding gegevens en informatie bespreken om de prestaties en behoeften van onze leerlingen beter te begrijpen en het onderwijs te verbeteren.
In deze periode is de fase aangebroken waarin we de acties die in de klas zijn ingezet evalueren.
Evaluaties stellen ons in staat om de effectiviteit van de ondersteuning in de klas te meten. Niet alle leerlingen hebben dezelfde behoeften, en hun situaties kunnen veranderen. Door te evalueren hebben we de mogelijkheid om te bepalen of aanpassingen in de klas nodig zijn, waardoor we effectief kunnen inspelen op de diverse behoeften van onze leerlingen.

Bibliotheek
Graag willen wij via deze nieuwsbrief onze waardering uitspreken aan de fantastische ouders van de oudervereniging die zich hebben ingezet voor het ‘opschonen’ van onze schoolbibliotheek.
Er is niet alleen hulp geboden bij het ordenen van de boeken, maar ook met het indelen ervan in verschillende categorieën. Deze categorisatie zal onze leerlingen enorm helpen bij het vinden van boeken die passen bij hun interesses en leesniveau. Ouders bedankt voor alle inspanningen en betrokkenheid!

Nieuwe methode
Op De Vaert vernieuwen we regelmatig onze lesmethodes om ervoor te zorgen dat we aansluiten bij de laatste onderwijsontwikkelingen. De afgelopen jaren hebben we nieuwe methodes aangeschaft voor de kernvakken rekenen en taal. Dit jaar oriënteren we ons op de mogelijkheden van een nieuwe leesmethode om de leesvaardigheden van onze leerlingen optimaal te stimuleren.