Nieuwsbrief 13 december 2023

Kerst op De Vaert
Het zal u niet ontgaan zijn dat na het vertrek van Sinterklaas onze school in rap tempo is voorzien van
een warme kerstsfeer. De ouders van de werkgroep zijn er ook dit jaar weer in geslaagd om de
school fraai te versieren.
Via Parro heeft u al eerder kunnen lezen dat de werkgroep druk is met alle voorbereidingen.

Dit jaar zal het kerstfeest op donderdagavond 21 december gevierd worden. We herinneren u er
nogmaals aan dat de kinderen van 17.30 uur tot 18.45 uur welkom zijn op school om met elkaar het
kerstdiner te nuttigen.
De kerstviering is niet alleen een moment van vreugde voor de kinderen, maar ook een kans voor
ouders om samen te komen en elkaar te ontmoeten. Tijdens het kerstdiner van de leerlingen zijn alle
ouders daarom ook van harte welkom om samen gezellig een drankje te doen op het schoolplein.
Graag tot ziens op donderdag de 21e!

Op vrijdag 22 december zijn de leerlingen op de gebruikelijke schooltijden op school, waar opnieuw
activiteiten gepland staan die te maken hebben met het thema kerst. Zo zullen onze jongere
kinderen onder andere genieten van het zingen van kerstliederen en het luisteren naar boeiende
kerstverhalen uit prentenboeken.
De oudere kinderen zullen ook stilstaan bij de diepere betekenis van Kerstmis. We nodigen hen uit
om bijvoorbeeld na te denken over waarom mensen een kerstboom in huis halen en wat de
geschiedenis van kerst is.
Bovendien mogen alle kinderen vol verwondering en plezier kijken naar een schitterende
kerstmusical, opgevoerd door getalenteerde leerlingen van onze school.
Het belooft dus een mooi programma te worden en we kijken er enorm naar uit om samen met u en
uw kinderen deze feestelijke tijd te vieren.

Bericht van de MR: vergadering november
In november kwam de MR weer bijeen voor de tweede vergadering van dit schooljaar. Er werd
teruggekeken op de bijeenkomst met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van
Leerrijk) en er werd kort gesproken over de vrijwillige ouderbijdrage. De Oudervereniging heeft hier
inmiddels een reminder over gestuurd.

Verder waren deze vergadering Leerrijk bestuurder Hans Staps én de gemeente Loon op Zand
(wethouder ruimtelijke ordening Louis Laros en beleidsadviseur onderwijs Sharon Schreppers)
aanwezig om de vragen die de MR gesteld had naar aanleiding van het nieuws over mogelijke
gecombineerde nieuwbouw met het Van Haestrecht College te beantwoorden.
Afgesproken werd om op 18 januari 2024 een ouderavond over dit onderwerp te organiseren, om
ouders op de hoogte te brengen van het proces en om ouders de kans te geven hun vragen en
ideeën te delen. Via Parro hebben alle ouders inmiddels een uitnodiging ontvangen voor deze avond,
jullie zijn welkom vanaf 18.45 uur.

Hulp voor kinderen in echtscheidingssituatie
Als school hechten we veel waarde aan het welzijn van onze leerlingen, en we begrijpen dat gezinnen
soms door uitdagende tijden gaan. Daarom informeren we u met bijgevoegde flyer over een
mogelijkheid extra ondersteuning te bieden aan kinderen die te maken hebben met de complexiteit
van een echtscheiding. Contact; telefoon 088-0237500 of ga naar www.farent.nl

Prettige feestdagen!
Team De Vaert wenst iedereen hele fijne feestdagen toe.