Nieuwsbrief 27 september 2023

Data-analysegesprekken
Graag informeren wij u over de data-analysegesprekken die we deze periode op school voeren. Dit zijn gesprekken waarbij leerkrachten samen met de schoolleiding gegevens en informatie bespreken om de prestaties en behoeften van onze leerlingen beter te begrijpen en het onderwijs te verbeteren. De gegevens komen uit toetsen die eerder zijn afgenomen, maar ook uit observaties van de leerkrachten. Alle klassen komen tijdens de gesprekken uitgebreid aan bod, zodat we er met elkaar voor zorgen dat ons onderwijs zo goed mogelijk is afgestemd op de behoefte van uw kind.

Kinderboekenweek
Ook dit jaar vieren we in oktober weer de Kinderboekenweek. Het doel van de Kinderboekenweek is om het lezen onder kinderen te bevorderen en hen te stimuleren om plezier te beleven aan boeken. Door het hele land zijn activiteiten, onder andere op scholen, bij bibliotheken en in boekhandels. Ook op De Vaert zal er veel aandacht zijn voor kinderboeken en doen we allerlei activiteiten die te maken hebben met het thema ‘Bij mij thuis’. We starten 4 oktober met een gezamenlijke opening op het schoolplein. U bent van harte welkom daarbij aanwezig te zijn!

Dag van de leraar
De dag van de Leraar wordt in Nederland gevierd op 5 oktober. Het is een dag waarop leraren in het zonnetje worden gezet en waardering krijgen voor hun belangrijke werk.
De dag is vooral bedoeld om te benadrukken hoe essentieel het werk van leraren is voor de samenleving en het onderwijs.
Voor alle medewerkers heeft het bestuur van Leerrijk deze dag een programma samengesteld om inspiratie op te doen en elkaar informeel te ontmoeten. We herinneren u er nogmaals aan dat alle kinderen deze dag vrij zijn van school.

Bericht van de MR
In september heeft de MR haar eerste vergadering van dit jaar gehad en dit was meteen een druk bezochte vergadering.
Zo heeft Desiree van Veldhoven, projectleider van de Golden Rules, uitleg gegeven over het project Golden Rules, het tijdspad van het project toegelicht en wie hier binnen de gemeente Loon op Zand nog meer bij betrokken worden (Kinderopvang, sportclubs, Jeugdpret etc.). Over dit project heeft u al eerder kunnen lezen in de vorige info. Verder was ook de voorzitter van de OV aanwezig om uitleg te geven over de begroting van de OV. Aan het begin van het schooljaar worden er ook weer diverse MR-documenten vastgesteld. Zo zijn
het vergaderschema, het MR-jaarverslag 2022-2023 en het MR statuut en huishoudelijk reglement vastgesteld. Ook hebben we het activiteitenplan en het schema van aftreden besproken.

Buurtgezinnen
Buurtgezinnen is een initiatief in de gemeente Loon op Zand. Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) aan een stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. Dit voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin.
Hoe werkt het?
Vraag- en steungezin worden gekoppeld door de coördinator, Maaike Haan. Samen met haar worden er afspraken gemaakt over de steun. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Dat is bij iedere vraag en kind weer anders. Steun wordt gegeven door gezinnen die een gezin in hun buurt willen helpen. Dit kan een gezin met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook (groot)ouders met uitwonende kinderen en stellen zonder kinderen zijn van harte welkom. Wel is het heel belangrijk dat steunouders ervaring hebben met kinderen. Meer informatie en aanmelden kan via www.buurtgezinnen.nl of neem contact op met Maaike Haan – Mobiel 06 51312210 – Email: maaike@buurtgezinnen.nl

Honden op het schoolplein
We willen u eraan herinneren dat honden niet zijn toegestaan op het schoolplein om de veiligheid van al onze leerlingen te waarborgen. We vragen u vriendelijk om uw hond buiten het schoolterreinte houden tijdens het brengen en ophalen van uw kinderen. Bedankt voor uw begrip en medewerking.